آسون نبود

آسون نبود این رفتنت اما

آسون شدی مال یکی دیگه

دستام زمستونارو حس کردن

آغوشتون شد مال همدیگه

آسون نبود موندن تو این غربت

رفتی که دنیاتون قشنگتر شه

تا سر کنم بی همدم وتنها

سهمم از آینده فقط غم شه

اون که همه دنیاش نگاهت بود

رفتی و تو دردا رهاش کردی

تو آدم روزای سختت رو

اینجا گذاشتی , عاشقش کردی

آسون شدی مال یکی دیگه

وقتی نفهمیدی چقدر خستس

رفتی به قولی خوشبخت(تر) باشی

دستام واسه این عاشقی بستس

آسون نبود این رفتنت اما

آسون شدی مال یکی دیگه

ای عشق مغرور جنون آمیز

راحت برو اینو دلم میگه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: