تار موهات

تار موهات
این تار امشب کوک ومیزون نیست
کم دارم امشب تار موهاتو
دستم نمیره سمت ساز امشب
وقتش رسیده حس کنم جاتو

بین همه نت های این سازم
درگیرم وحسی نمیسازم
من خالق این واژه ها بودم ؟؟
کی پشت ،این احساس من یاتو

وقتی تو بودی شعر میگفتم
افسار احساسم به دستم بود
گل واژه ها انگار رم کردند
وقتی که بردی عطر موهاتو‌

سلام بعد از مدت های زیاد وغیبت کبرا بایه ترانه کوتاه خدمت عزیزان هستم

https://www.academytaraneh.com/106886کپی شد!
700
۵