محسن هاشمی به نمایشگاه عکسهای بهاره افشاری رفت

این نمایشگاه که با موضوع قضاوت، از بیست و نهم بهمن افتتاح شده است تاکنون میزبان بسیاری از چهره‌های مطرح هنری، ورزشی و سیاسی بوده است.

محسن هاشمی که خود در بخشی از ویدئو این نمایشگاه حضور داشته است قضاوت را موضوعی تاثیرگذار دانست و پیرامون آن در بخشی از ویدئو گفته است: همه افراد با هر سطحی از جایگاه شغلی و اجتماعی تحت تاثیر قضاوت قرار می‌گیرند، اما میزان این اثرگذاری متفاوت است. هر چند که این روزها گسترش شبکه‌های اجتماعی می تواند بستری را فراهم کند که افراد خودشان به رصد خبرها بپردازند و پی ببرند که کدام قضاوت درست و کدام اشتباه است.

سیاست‌مدارها هم جزو آن قشر از جامعه قرار دارند که مدام تحت تاثیر قضاوت قرار می‌گیرند. چرا که گاه رقبا سعی می کنند با تکیه بر قضاوت های منفی، رقیب را از میدان بیرون برانند. بخشی از این قضاوت‌ها عده ای از سیاست‌مدارها را می رنجاند و آنها را گوشه‌گیر می کند ولی عده دیگری می مانند که سعی در روشنگری دارند. خانواده هاشمی هم جزو آن قشری به شمار می رود که مدام در حال قضاوت شدن است اما در طول این سال‌ها همواره تلاش کرده است تا در جهت هدفش که تعادل و اعتلای کشور است حرکت کند و اگر روشنگری لازم است را انجام دهد.

نمایشگاه دچار از بیست و نه بهمن ماه تا ششم اسفند ماه در گالری آریانا برگزار می شود.

https://www.academytaraneh.com/106867کپی شد!
789