حسرت

سقط کردم کودک درونم را

قلب هستی لحظه ای می ایستد

آسمان دلم خون میبارد

در قلبم هوایی نیست

جز بی کسی ٬تنهایی

و حسرت عشق تو

اه نفرین به تو زندگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/106844کپی شد!
618
۲
۲