اسپندگان

محبت کن به آدمهای دنیا

محبت با سخاوت دلنشینه

تا میتونی فروتن باش وخاضع

نماد عشق ایرانی زمینه

****************

زمین باش وتواضع کن برای

تموم قطره های خیس بارون

چه عیبی داره عشقت رو بریزی

به پای رهگذر های خیابون

*******************

نمیخوام امشبو توو جمع عشاق

به ابروی کمونت خم بیاری

اگه دنیا هم اکنون باتو بد شه

چه عیبی داره امشب کم بیاری

******************

تووجشن عشق ایرانی نشستی

کنارت تاسحر بیدارم امشب

دقیقا مثل یک حلوای نذری

یه انگشت ازتوبرمیدارم امشب

******************

چقدشیرین شدی با قند حرفات

داره  فاتح دنیا میشه این عشق

توو کل سال خورشیدی یه روزش

بالبخند تو زیبا میشه این عشق

*******************

داره افسانه میشه مهربونیت

توو اوراقی که از آیندگانه

به فرهنگت ببال ای آریایی

که روز عشق تو اسپندگانه


سپندارمذ لقب ملی زمین است به معنی مقدس وفروتن….ونمادعشق درایران باستان

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/106823کپی شد!
425
۳