همیشه از خدا میخوام

همیشه از خدا میخوام حسم بهت عوض نشه

هر وقت پرسیدی بهت بگم همین روزا آخرشه

همیشه از خدا میخوام برگرده روزام به عقب

چقد خدا خدا کنم برای داشتنت یه شب

هنوز تو خاطر منی گرچه دلم ازت شکست

گرچه تو رفتی اما باز دلم به پای تو نشست

حرفام حدیث و طعنه هات به جای تو مونده برام

به جز همین کنایه ها من از تو هیچی نمیخوام

همیشه از خدا میخوام اسمت بمونه رو لبام

به جز خیال چشم تو چیزی ندارم تو شبام

همش یه گوشه ی اتاق تو فکر چشمات میشینم

تموم اون روزا رو باز جلوی چشمام میبینم

هنوز تو خاطر منی گرچه دلم ازت شکست

گرچه تو رفتی اما باز دلم به پای تو نشست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: