رابطه

دو تا قوطی-کنسرو و چن متر طناب!
پل ارتباطیِ بین ما شد
دو دنیایی که ساختیم روی آب
واسه هر دومون آخر دنیا شد

باهم خیسِ بارون شدیم اما باز
واسه ما دوتا عشق، آب بازی بود!
به هم پشت کردیم، دلامون فقط
به حرفای صد من یه غاز، راضی بود

خیال کردیم عاشق شدیمو با هم
فرو رفتیم آروم، آروم توو آب
چقد احمقانه چقد خنده دار
پل ارتباطی ما شد خراب

ما خواستیم که این رابطه قط شه
ما خواستیمو زیرآبمونو زدیم!
چقد غرق بودیم توو احساسمون
که ساده رگ خوابمونو زدیم!

https://www.academytaraneh.com/106717کپی شد!
288