پل

بازم خاطراتو قدم میزنم
میون پلی که با هم ساختیم
پل بینمون از وسط نصف شد
نفهمیدیم آخر به چی باختیم

قدم میزنم میرسم اون وسط
همونجایی که عاشق تو شدم
همونجایی که عطرتو باد برد
یه راس اونو آورد سمت خودم

نگاهت به چشمام گره خوردو بعد
دوتا چشم تو قلبمو فتح کرد
منو از توو تنهایی بیرون کشید
با دنیای بکر تو هم سطح کرد

منو راه دادی توو دنیاتو بعد
مثه باد از توو موهات رد می شدم
اگه دستمو میگرفتی شاید
تهِ عاشقی رُ بلد می شدم

ولی من نفهمیدم آخر چی شد
توو یه لحظه عطر تو رُ باد برد
پل بینمون از وسط نصف شد
نگاه تو چشمامو از یاد برد.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

360
۱
۱