آخرین شب ….. از شکوه دلی

امشب آخرین شبمون بود عشقم

میخواستم تا ابد کشش بدم

که تموم نشه این شب لعنتی

نره نپره این امید الکی

یادت میدیدمت، چه جوری میشدمش

تو خیالا گم و تو چشات سست

یادت صدات، یا اون همه اداهات

بگو لعنتی، بگو که یادت نیست عوضی

آره عشقم، بازم تو

ایول بهت، کاردرست

امشب رو ابدیش کردی

کاری که بلد نبودم رو کردی

دیگه نمیره، نمی پره از یاد

تیکه تیکم کردی، جوری که نشه بردش از یاد

اره خوب موند، این شب تا ابد موند

من که لحظه لحظه هاش

برام مث خواب و جادو بود

چه نقشه هایی که تو سرم بود

همش رو نقاشی کردی

سیاهش کردی و به دلم

تبیعدش کردی

Survival_of_the_fittest_1916_-_Helen_Hyde-955x715

از این نویسنده بیشتر بخوانید: