مردان آتش پوش…

شاید که باور کردنش سخته

این اتفاق تلخو باور کن

خاکستری از جسمشون مونده

با خاطرات موندشون سر کن

 

با عشق، آتیشو بغل کردند

اما تناشون، زیر آواره

مادر، دعا کن، سنگ یا آتیش

از روی بچت، دست برداره

 

حال و هوای شهر، این روزا

از غصه و از دود، سنگینه

هر جا کسی رد میشه از جونش

یک مرد آتش پوش می بینه

 

ای مردهای خوب آتش پوش

ای رفته های تا خدا، نزدیک

شاید زمین جای قشنگی نیست

قدیس ها،، پروازتون تبریک

https://www.academytaraneh.com/106572کپی شد!
929
۴