ایران من / فهیمه تقدیری

ای نام تو آرامشم
ای سربلند ای میهنم
باشی همیشه برقرار
از خاک توست جان و تنم

نام تو را با افتخار
تا آسمان ها می برم
جانم فدای خاک تو
پاینده باشی کشورم

ایران من ، ای سرزمین جاویدان
ایران من ، ای زادگاه شهیدان

ایران من ، ای عشق نور و صلابت
ایران من ، ای تو از جنس رشادت

تنها تویی قلب زمین
که نبض دنیا می زند
عشق تو در دل های ما
هرلحظه غوغا می کند

ای خانه ی آباد من
زیبایی ات پاینده باد
باید ب خاکت سجده کرد
بر عشق خاکت جان نهاد

#فهیمه_تقدیری
#یران_من

از این نویسنده بیشتر بخوانید: