اتش نشان (تقدیم به روح بزرگ اتش نشانان سانحه پلاسکو)

به نام شیر مردانی که جان دادند
ره ازادگی بر ما نشان دادند
به نام قهرمانانی که جنگیدند
به انان پیشه جان بر کفان دادند
****
به نام اخرین مردی که مانده زیر این اوار
جوانمردان این دنیا ببین این گونه جان دادند
همیشه جاودان گشتند درون قلب این مردم
همان اتش نشانانی که دنیا را تکان دادند****
IMG_20170121_184609

https://www.academytaraneh.com/106548کپی شد!
338
۲