..کیش و مات..

سوت و کورم.از تو دورم.دوری کم کم.آتیشم زد.
پای عکسات.سوخت قلبم.دم به دم غم.آتیشم زد.
تن به تن جنگ.با هجوم. خاطراتت.آتیشم زد.
باختم بت.اما اینبار.کیش و ماتت.آتیشم زد.
هر دوتاتون.زیر یک چتر.خنده هاتون.آتیشم زد.
زار و گریون.خیس بارون.اشک پنهون.آتیشم زد.
بازی کردن.با غرورم.هی مرتب.آتیشم زد.
داغ عشقت.رو دلم موند.شب به شب تب.آتیشم زد.
این ترانه.عاشقانه.مثل یک شمع.آتیشم زد.
هر جا رفتم.از شکستم.خنده ی جمع.آتیشم زد.
طعنه های.این و اون موند.روی دوشم.آتیشم زد.
ضربه ای که.زد زمونه.توی گوشم.آتیشم زد.

https://www.academytaraneh.com/106429کپی شد!
456