تردید رفتن، علی رنجبر

مقصد یه جایی دور از اینجا نیست
تقدیر غم بود ، کار دنیا نیست

بی شک به احساس تو مدیونم
بعد از تو من درگیر بارونم

وحشت از شب نیست و ارومم                                 از خورشید می هراسم,حیرونم

تردیدت آغازِ بغض و رفتن نیست
بی شک تو اوج اشک وحسرت نیست

اشکها را از پشت پنجره باید دید                         تصویر سیاه زمونه کمرنگ نیست

مایوس ازین تلخی کابوسم
از ترس شکُفتنها می پوسم

انگار خبر از بارون و شبنم نیست
اندوه خزون روی برگ رو میبوسن

علی رنجبر

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: