دلتنگی کافی نیست

گیجم هنوز اما

ساکت رو میبندی

چشام بارون شد

چجوری میخندی؟

تو فکر من اینه

بعد از تو چی میشه

به من بگو قلبت

دلتنگ کی میشه؟

چجوری می تونی منو برنجونی

دلی رو که روزی ، بردی ، بلرزونی

چجوری میتونی آروم و ساکت شی

چی به سرت اومد چجوری رد میشی؟

میگذرن این روزا

روزای پاییزی

من زیر بارونو

تو پشت یه میزی

تو کافه ای تنها

بارون تو چشماته

رد روزای تلخ

تو تاب موهاته

من تو همین کافه

یه روز گمت کردم

دلتنگتم اما

نمیشه برگردم

نمیشه برگردم

عاشقی بازی نیست

برای برگشتن

دلتنگی کافی نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/106329کپی شد!
627