کابوس

screenshot_2016-12-23-11-14-16

درگیره چشمایه همیم اما
درگیره دستایه یکی دیگه
ما هردو چشمامون به هم دوخته
اما توو آغوشه یکی دیگه

ما هردو درگیره یه کابوسیم
کابوسی که هر لحظه غم داره
درمونه دردایه تو اشکاته
تسکین دردایه من ، سیگاره

ذهنه من درگیره رویاته
دستایه لرزونه منو دریاب
یه کاری کن ، کم آوردم
یه کاری کن ، پاشو از خواب

ذول میزنیم ما به چشایه هم
مثله دوتا دیوونه ی ساده
ما محرم اسرار هم میشیم
قلبم به من ، این وعده رو داده

باید یکم از غصه خالی شیم
ما هردو باهم حالمون خوبه
اما چه میشه کرد با این تقدیر
حالا که نیستی قلبم آشوبه

ذهنه من درگیره رویاته
دستایه لرزونه منو دریاب
یه کاری کن ، کم آوردم
یه کاری کن ، پاشو از خواب

Martin Samani

Tue , 27 December

https://www.academytaraneh.com/106307کپی شد!
609
۱