دندان(کودکانه)

images

دندان
اتل متل مروارید

رنگش سفید سفید

باهاش غذا می خوریم

لقمه ها رو می بریم

رو لثه خونه داره

همش توو فکر کاره

سفیده مثل برفه

اسمش با پنج تا حرفه

آی بچه نمونه

اسمش چیه ؟

دندونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1694
۳
۲