مستندِ تو …

پاشو بیا تو بطنِ این دفتر
امشب باید این شعر دریا شه
این بار حرفی از تو اینجا نیست
این متن باید واقعی باشه

باید بمونی مستند باشی
باید ببینه هر کی میخونه
این شعر دیگه مثل سابق نیست
تعریف چشمات خیلی آسونه

اینجا میونِ شاخو برگای
این دفتر کاهیه تنهاییت
باید بیای باید بفهمن که
تو واقعیت داره زیباییت

یالا بیا جنگه تو این دفتر
جنگی میونِ فکرمو خودکار
هیچی به زیبایی چشمات نیست
لاقل(لا اقل) بیا تصویر شو یکبار

عطر موهات تو باد میپیچیه
یا باد سوار موج موهات بود؟
آخر نفهمیدم صدات شعره
یا ریتم ِدنیا لای حرفات بود؟

پاشو بیا، باید خودت باشی
اینجوری هیچی مثل کارات نیست
بین همین لحظت با قاب لوور
لبخند تو باید بگیره بیست
۱۵:۳۸
۲۱.۹.۱۳۹۵

https://www.academytaraneh.com/106086کپی شد!
850
۶
۲