آدما نمیبازن

سینه ای که زخمیه حرفای دشنه س
یه سرابه ، یه بیابونه، یه تشنه س

غربتی که توو تن خونه نشسته
میگه حرمت دلو یکی شکسته

یگام کن نگام کن
چی پیداس توی این چشای خسته

میبینی .. که حرفا
ترک خورده رو این لبای بسته

نگام کن که تشنه م
مثه نگاه مرداب

یه قصه بخون از
رفاقتای نایاب

میخوابم و بیداری یه وقتایی خوب نیست
درختم نفس میکشم اسمم هنوز چوب نیست

هیزم شکسته ازم نمی سازن
آدمم .. مگه نه ؟ آدما نمیبازن

پاییز اومده برگا رنگ باخته ن .. برگا بیتابن
ریشه ها .. گرم بمونین ..برگا نمیمیرن .. برگا میخوابن

نباز نباز نباز
تو برنده ای

بپر توو اوج
تو میتونی .. پرند ه ای

قفس همیشه زشت نیس .. بد نیس بخدا
اگر نترسن ازت که نمیدازنت اینجا

قفس قفس قفس همیشه
نفس نفس نفس بکش میشه

#آزاده_ربانی

https://www.academytaraneh.com/106075کپی شد!
827
۱۳
۱۰