یلدا

عاشقی که تنهاترین تنهای این دنیاست
روزاش به طولانی و تاریکی یلداست

اینو بدون شبها پس از اون میشه یلداتر
اینو بدون قلبت پس از اون میشه تنها تر

هر شب داره تنهاییهامون میکشه هی قد
بایار خوبه هر چی باشه حتی خیلی بد

درد دل حافظ با فال ما یکی بودش
درد دوتای ما دقیقا عاشقی بودش

جز یک دقیقه ظلمت و تاریکی بیشتر
فرق شب یلدا چیه با شبهای دیگر

صورت خورشید و ببوسه تا لب یلدا
طولانی هم باشه تموم میشه شب یلدا

https://www.academytaraneh.com/106046کپی شد!
551