بازم برای نفسم

جایِ خالیتو همیشه توی خونه می بینم
عکساتو دونه به دونه کنارِ هم می چینم
همه جا داری می خندی و نگاهم می کنی
من فدای اون نگاهت ، غرقِ آهم می کنی
کِی می شه در بزنی بازم بیای کنارِ من
یه کمی سبک بشه ، از غصه کوله بارِ من
تو فرشته ی منی ، عطرِ تو بوی گلِ یاس
همه جا داد می زنم، که جسم و روحت مالِ ماس
اون حروم زاده ی کافر که تورو ازم گرفت
می بینه عذابشو،خدا می دونه خیلی سِفت

https://www.academytaraneh.com/106026کپی شد!
704
۴