کلاسیک/فهیمه تقدیری

۴۲۵۷۱۸۰۴۴_۲۱۴۰۹۵

او دوستت دارد ، تو هم … این جمله یعنی
جایی ندارم در دلت ، لعنت به تقدیر!

#فهیمه_تقدیرى

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/106014کپی شد!
349