چشمای تــو نیست

میگن چشمای تو نیست

خونه ی سرد و تاریک

یه چرخ تاسِ ناجور

تو راه تنگ و باریک


میگن کوچه عوض شد

غبار تلخ رفتن

نشسّه تا همیشه

به چشم ساده ی من


پلی باید بسازم

تَهِ سال کبیسه

که هفسین بی تو انگار

یه اقیانوس خیسه


میشه شب رو تموم کرد

به پاهای زمستون

واسه روزای بدحال

دعایی از ته جون


میگن قلب یه آدم

شبیه مرگ سایه س

و چوبِ خطِ دل تنگ

پُر از زخم گلایه سhttps://www.academytaraneh.com/1060کپی شد!
1028
۱۳