از وقتی رفتی….

از وقتی رفتی ، چشم من

یه لحظه ، خواب نداره

دنیا دیگه، بعده تو هیچ

حرف حساب، نداره

 

درسته بی تو سختمه

حتی نفس کشیدن

یاد تو باشه، سختی هم

دیگه عذاب نداره

 

برای من، از تو فقط

یه عکس کهنه مونده

موندم برای چی هنوز

عکس تو قاب نداره

 

آخه چرا ،به فکر این

سینه ی خسته نیستی

مونده به انتظار تو

دلی که تاب نداره

 

 

https://www.academytaraneh.com/105838کپی شد!
801
۱

  • حسین خزایی موفق باشید دوست من .. مطمئنا در خانش های مکرر باید متوجه خروج های وزنی که در لحن وکلام و موسیقی کلام تاثیر بدی گذاشته باشید .. میشه با حذف بعضی گزاره ها و عبارت کار رون تری داشته باشی .. موق باشید