همراه…

دارم جون میدم هر دم کمکم کن
سراپا پر دردم کمکم کن
دارم با هر نفس از دست میرم
میترسم بر نگردم کمکم کن

چراغ عمر تو خاموشه ومن
بلا تکلیفم اینجا روی این تخت
به همراهت بگو راضی به من شه
نذاره زندگی برام بشه سخت

به همراهت کمک کن تا که آسون
ازت دل بکنه…فریاد رس شه
بهش بگو نذاره تووی دنیا
یکی مثل خودش بی همنفس شه

منم مثل خودت همراه دارم
یه عاشق که برام دل نگرونه
تموم آرزوش اینهعزیزش
باپاهای خودش برگرده خونه

تو قلبت زائر خونه ی عشقه
لباس روشن نورو به تن کن
اگه میخوای که بازم زنده باشی
نفسهات وبذارو وقف من کن

عوض کن آسمون و با زمینت
که تنها راه آرامش همینه
تنت رو جا بذارو زندگی کن
سبک پرواز کن تقدیرت این..ه

تو میخوابی اگر چه تا قیامت
ولی باهر تپش بیدار میشی
من عاشق میشم هر دم با دل تو
تو هم با روح من تگرار مشی

https://www.academytaraneh.com/105786کپی شد!
549
۲
۱