آخرین وضعیت فروش فیلم‌ها؛ ادامه استقبال از نفس و پایان اکران فروشنده

فیلم سینمایی نفس به کارگردانی نرگس آبیار پس از یک هفته از آغاز اکران به فروشی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است این در حالی رخ داده که این فیلم در تهران فقط ۱۷ سالن سینما در اختیار دارد.

images
فیلم متولد ۶۵ به کارگردانی مجید توکلی به فروشی حدود ۵۵۰ میلیون تومان ، فیلم سینمایی سیانور به فروشی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، فیلم سینمایی یتیم خانه ایران به میزان فروش حدود ۲۸۰ میلیون تومان و فیلم سینمایی فروشنده نیز با میزان فروش حدود ۱۴ میلیارد تومان به اکران خود پایان داد.

https://www.academytaraneh.com/105782کپی شد!
237