من اینجام .. پیش غم

میخوام دعوتت کنم .. به جنگل
به جنگلی که سبزه .. ولی بی درخته

میخوام دعوتت کنم ..به رویا
به رویایی که درکش.. واسه تو سخته

بیا دست بده
به دستی که اعتمادو بلده .. میفهمه

بیا دل بده
به دلی که آرزوهاش توو غبار وهمه
بیا
بیا
بیا تا نگاه
بیا
تا سفر

بیا تا تحمل مرگ غرور ت
بیا
بیا
بیا تا فرار
بیا
تا عبور
بیا تا تلاقی درک و شعورت

من اینجام .. پیش غم ..!

هوا ابریه ولی آسمون اصلن ابری نداره
میخندم ولی خنده ی من چرا گریه داره

تو میفهمی ؟
چی میگم ؟

کجایی ..پیش غم ..!

https://www.academytaraneh.com/105762کپی شد!
465
۱۵
۴