نفسم غصه نخور

زندگی برای من به معنی محبته

چی شده فک می کنم زندگیم آخرِخطه

آدمای بد تورو از زندگی سیر می کنن

تا میای بلند بشی پیر و زمنگیر می کنن

واسه ی دیدنِ چشمات روز شماری می کنم

بعدِ عمری زندگی احساسِ خواری می کنم

با صدایِ خنده هات عمرِ دوباره می گیرم

آخه من کجا برم وقتی تو دستات اسیرم

صورتِ قشنگتو غرقِ نوازش می کنم

برا خوشحالی تو با همه سازش می کنم

چه کنم سهمِ من از این زندگی جهنمه

ای خدا راضیم هر چی غم بدی بازم کمه

می دونم یه روز میاد کنارت آروم می گیرم

تو بزرگ می شی می فهمی دیگه راحت می میرم

نفسم غصه نخور بزرگ می شی جون می گیری

یه روزی انتقامِ منو تو از اون می گیری

نفسم دنیا برام سازه مخالف می زنه

وقتی تو کنارمی دنیا همه مالِ منه

 

 

https://www.academytaraneh.com/105678کپی شد!
806
۱۶