بیگ بنگ

عشق تو مثه گلوله س / وسط جمجمه ی من
یا مثه دراز کشیدن / روی ریلِ راه آهن

مثه رفتن ته آبو / نفس عمیق کشیدن
یا رو قله ی پر از برف/ از ته دل جیغ کشیدن

عشق تو مثه عبور از / اتوبان با چشم بسته س
مثه روندن تریلی / توو هراز با چشم خسته س

عشق تو مثه پریدن / وسط یه گله کوسه س
میونِ یه هنگ سرباز / مثه خواستن یه بوسه س!

اما با این همه بازم / ارزش خطرو داره
مثه بیگ بنگه واسه من / یه تولد دوباره

من به خاطرت همیشه / خطرو به جون خریدم
واسه با تو بودن هربار / مرگمو به چشم دیدم

فکرت از سرم نمیره / خوره افتاده به جونم
تهشم هرچی که باشه /میخوام عاشقت بمونم

#مهدی_دمیزاده
#بیگ_بنگ
#عشق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

372
۱