عشقم عشقای قدیم

#عشقم_عشقای_قدیم

یه رسم تازه از چرخ زمونه است
همین که دل بدی طوفان میشه
کسی که عاشق قلبش توو مشت
آخ معشوق توو قلبش داره ریشه!

ی رویای عجیبیه توو دنیاش
داره هر روز و هر شب پا میگیره
مث پروانه هاست توو دور گردون
ولی عمرش کوتاه ، زود می میره

همه دنیارو توو دل جا گذاشت و
گذشت تا حس عشقش جون بگیره
میگن مردم باهاش خوب تا نکردن
ولی اون صاف و ساده سربزیره

میگن از اون قدیما حاجتی داشت
ی مشت گندم و نذر کفترا کرد
می شست باب الجوادبا حال زارش
خودش جونش رو دستش مبتلا کرد

می شست تا تیغ افتاب از سیاهی
بیاد تا طاق ایون سر به سر شه
ی عاشق میگذره از داشته هاش تا
ی روز معشوق با عشقش همسفر شه

#حسین_خزایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

579
۲