وفادارم به این جدایی!

شعرهامو دراتش درونم ورق میزنم
باشعر اتش برحسم به ناحق میزنم

این واژه ها تب دردهامو نمیرسونه
سوختن مرد ،غرور دنیاشومیسوزونه

توهمه کسم بودی نه یه انتخاب ساده
اشتباه جدایمون ساده اتفاق افتاده

بعد توشاید بازم عشقو تجربه کنم
روزی که روحو ازجسمم بدرقه کنم

این وفاداری بین من و وجدانمه
تو برو گرچه شرمندتم پیش همه

#م_ارپناهی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/105485کپی شد!
394
۲