ترانه

کبوترچاهی

 

کبوتر چاهی من زندونی خاطره ها

 

غصه نخورتموم میشه یه روزی این فاصله ها

 

تولیلی نازمنی ،سهم من ازترانه ها

 

سهم من ازپنجره وشقایق وشکوفه ها

از این نویسنده بیشتر بخوانید: