*** نرو ***

سازِ این روزای من ناکوکه
دل من به این هوا مشکوکه
این هوا،هوای موندن تو نیس
نزار این دلم بشه متروکه
نرو زیر سقف این خونه بمون
هرجا که بری همینه آسمون
نزار این رابطه بی دَووم بشه
خنده رو لبای من حروم بشه
نگو این عشق سرابه دل نبد
واسه حفظ ظاهرم شده بخند
منوبیرون نکن از شهرِ چشات
چی شده که با دلم قهره نگات
منو درگیر خودت کن و بمون
تو که خوب بودی نشو نامهربون
برق چشماتم هنوز کاریه روم
همیشه خاطره هاته رو به روم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/105455کپی شد!
632
۳