اتاق شکنجه یا اتاق خواب؟

 

مرگ من رو دوبرابر میکنه
زنی که درون من مخفی شده
توی اوج زندگیم از پرواز
سهم من پنکه های سقفی شده

خیلیا ندارن اعتقاد بهم
به عصای دستم اعتقاد دارن
من یه پیغمبر کافرشده ام
معجزاتم با هم تضاد دارن

اتاق شکنجه یا اتاق خواب؟
یه شکنجه گر توو تخت خوابمه
هر زنی که توی زندگیم میاد
این روزا فرشته ی عذابمه

به جای کفش، واسه پاهای من
عمریه یه جفت مین دوخته شده
دور گردنم به جای کروات
حلقه ای از گیوتین دوخته شده
قبل از اینکه باز اعتراف کنم
دهنم رو با یه سیگار ببند
عشق من!جوخه ی اعدامم باش
من خسته رو به رگبار ببند…
علیرضا الیاسی

https://www.academytaraneh.com/105326کپی شد!
465
۱