ساحلِ نجات

حس می‌کنم دارم می‌میرم، توی اوجِ بی کسی
تو فرشته‌ی نجاتی، کی به دادم می‌رسی

پرسه زدم تو لحظه‌هام، راهمُ هی گم می‌کنم
تو ساحلِ نجاتمی، راهُ تحمل می‌کنم

درسته که خاطره‌ها، می‌مونه توی قلبمون
بوسه زدم به عکسِ تو، ای ساحلِ نامهربون

نگفته بودم به کسی، چقدر قشنگه اون چشات
بذار بمونه بینمون، قشنگه اون رنگِ لبات

حس می‌کنم دارم می‌میرم، توی اوجِ بی کسی
تو فرشته ی نجاتی، کی به دادم می‌رسی

https://www.academytaraneh.com/105278کپی شد!
712
۴
۲