دردی عظیم

با دیدن عکساش
حالم وخیم میشه
دلتنگیه کوتاه
دردی عظیم میشه

وقتی که توو دستش
دسته گلی دیدم
از حال و آینده م
بدجوری ترسیدم

میگفت نمیخنده
بی من نمی تونه
مثه یه کابوسه
رویای دیوونه

هزیون می بافه
این فکر آشفته
کی پشت من دائم
واسه تو بد گفته؟

کی گفته اینجوری
حالا جدا میشی
تصمیم میگیری
بی اعتنا میشی

با دیدن عکساش
حالم وخیم میشه
دلتنگیه کوتاه
دردی عظیم میشه

#بهزاد_صنعتی

صدای زیبای دوست خوبم فرزاد کیانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

466
۴
۲