هوای تو

تموم عشقتو حس کرد

همین قلبی که عاشق شد

به نام تُو دلم قرصه

دلم دریا و قایق شد

 

نوازش کردی دستامو

به احساس تو مجنونم

تُو لطفت شامل من شد

از این احساس ممنونم

 

اگه من بد بودم گاهی

نذار رسوای دنیا شم

تُو بخشیدی و من باید

تو آغوش تُو پیدا شم

 

هوای تُو نفس هامه

خدا …. مقصد راهم باش

تُو نزدیکی به هر لحظه

خودت پشت و پناهم باش

 

تنم محتاج تسکینه

دلم سجاده میندازه

فقط سجده به سمت تُو

وجود من رو میسازه

 

چقد ابری شده حالم

دو چشمم غرق بارونه

منو تنها نمیذاری

تو این دنیای وارونه

 

برای من که آشوبم

حضورت نور امیده

صدا کردن هر اسمت

به این تن زندگی میده

 

به این تن … زندگی میده

 

اجرا شده توسط حمیدرضا نجفی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: