میوه ممنوعه

بیچاره من و میوه ی ممنوعه ی تو

من موندم و حسرت یه لب بوسه ی تو

من موندم و بازیچه تقدیر شدم

من یک شبه صدساله شدم پیر شدم

دل عاشق بی اراده چشماته

عاشق من و معشوقه ی من لب هاته
لیلا تو  و مجنون منم و  غمگینم

باز پای دل و درد و دلش می شینم

باز از تو و دلتنگی و بارون میگه

باز از تو و تنهایی مجنون میگه

باز از تو و عشق نیمه جونش میگه

از بی کسی و عمق جنونش میگه

باز از تو و بی خوابی ِشب هاش میگه

اسم تورو با آهِ روو لب هاش میگه

باز ازتو و باز از تو و باز هم ازتو

حرفاش که تموم میشه دوباره از نو

میگه من و حسرت یه لب بوسه ی تو

بیچاره من و میوه ی ممنوعه ی تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

491