آتیش

دنیامو با چشمات سوزوندی
اینها یه چشمه از بدی هاته!
چن بار گفتی میرم از پیشت
وقتِ عمل به کلِ حرفاته

وقتِ عمل به حرفته، رد شو
از من، تا قلبم رو بسوزونی
آتیش بزن اون خاطره ها رو
آتیش بزن من رو! تو میتونی

کبریتو روشن کن، بشین پیشم
باروتهاتو صف بکش تا من
دنیام داره آتیش میگیره
سیگارتو روشن بکن با من!

خاکستری از عشق میسازم
که ذره ذره ش اسممون باشه
این قصه ی تاریک یه مرده
که نورِ چشمات کلِ دنیاشه

#کامل_غلامی

https://www.academytaraneh.com/105151کپی شد!
548
۱