ترانه خونه خیالی

وقتی که پا میزاری
تو خونه خیالی
میبینمت روبرو
تو قاب عکس خالی

پر میزنم به سمتت
نگا به عکس خالی
اما تو نیستی ومن
موندم با بد خیالی

ندارم هیچ امیدی
ندارم هیچ نشونی
بیا که خیلی تنهام
پر از دل نگرونی

میای تو قاب قلبم
همین که بر میگردم
کز میکنی میمونی
میگی که پره دردم

تویی تو قاب قلبم
میخوام دورت بگردم
شرم از نگات میریزه
منم دورت میگردم

میام به سمت دستات
زیر وبم دو چشمات
دوست دارم رو میگن
چقدر ،عجیبه کارات

https://www.academytaraneh.com/105135کپی شد!
630
۱
۱