یا حسین (ع)

دیوانه شد هرکَس که با یاد ِ تو سر کرده
دیوانه تر آنکس که از شهرت گذر کرده

ایثار ، سَر خم می کند بر پای مردی که
خود را برای اعتقاداتش سپر کرده

در چشم ِ تو یک کودک ِ شش ماهه جان دادو
داغ ِ جوان ِ خانه ات را تازه تر کرده

در چشم ِ تو مَردیست که از اسب می افتاد
شمشیر بر فرق ِ سرش «شقّ القمر» کرده!

تیغ ِ به روی گردنت هم خوب می دانست
خون ِ تو خاک ِ کربلا را معتبر کرده

شاید برای از تو گفتن شعر کافی نیست…
خوشحالم از اینکه دلت بر من نظر کرده

 

#نفیسه_محمدنژاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: