نفس

دیگه ازدست تو داغونه دلم

بی تو ازتواینروزا خونه دلم

تو که آتیش زدی دنیای منو

رفتی کابوس کردی رویای منو

تا که قلبم اسمتو نفس گذاشت

رفتی یادت منو تو قفس گذاشت

وقتی عشق و آرزوم فقط توشد

همه فکر وآبروم فقط توشد

عشق تو زنجیر به قلبم بست ورفت

همه ی عهدامونو شکست ورفت

به تو گفتم تورور دوست دارم هنوز

گفتی میرم چشاتو به در ندوز

رفتی خونه بی تو ویرو شد ورفت

عشقمون بی سر وسامون شد ورفت

واسم از تو مونده یک زخم زبون

وای چقد گفتم نرو پیشم بمون

https://www.academytaraneh.com/10512کپی شد!
941
۴۷