سهمیه

همه دلخوشیم از تو لبخندیه
که جامونده توو قاب عکست برام
یه عمره که کارم همینه فقط
تظاهر کنم هستی و روبرام

یه عمر حسرت داغ آغوش تو
همه بچگیمو به آتیش کشید
من هر بار پرسیدم از تو فقط
مامان پهلوونیتو پیش می کشید

شدی قهرمان همه آدما
سر کوچمون اسم تو نقش بست
ببین از تو واسه همه غیر من
قد کلّی سیمرغ هنوز نقش هست

چقدحرف دارم بگم با خودت
چقد حرف داری که با من بگی
سکوت و پلاکت که توو مشتمه
همه سهممه از تو و زندگی

چه پنج شنبه هایی که جات خالیه
بهشتیو باز پیش تو اومدیم
یه وقتا دلم میگیره از همه
که داریم تقاص چیو پس میدیم؟

ببخش باباجونم اگه دلخورم
یه حرفا ولی خیلی بی رحمیه
میدونی که چوب چیو میخوریم؟
سرابی که میگن بهش سهمیه

???? محمد قاسمی (شاهد)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104924کپی شد!
814
۱۲
۱