آیین مردی یم علی

آیین مردی یم علی

**
مولایه من مولاعلی
مولایه من مولا ولی
اولی یه من اولی علی
اولی یه من اولی ولی
**
اول و آخرم علی
عشق پیمبرم علی
نمازاول علی
نماز آخرم علی
**
تو عشق اول م علی
تو عشق آخرم علی
مهتر و کهترم علی
کافی کاف من علی
**
**
عابد اول او علی
که شیر شرزه ام علی
تو حب اول م علی
تو حول محکم م علی
**
**
شافی درد من علی
کافیه عشق من علی
باقی باغ من علی
سبزه چشم من علی
**
دست گیر دست من علی
شب خیز شهر من علی
عابد شهر من علی
عاشق شهره ام علی
**
طبیب درد من علی
حبیب حب من علی
آرام بغض من علی
آرام قلب من علی
**
زاده یه کعبه ام علی
شهید سجده ام علی
آیین مردی یم علی
تما م هستیم علی
**
به وقت زادن نم علی
به وقت مردنم علی
ورد زبان من علی
ختم دعای من علی
**

هزار و یک ترانه
دفتر دهم ( کلاسپیدها)
نام ترانه: مولایه من مولاعلی
اشعار آیینی
حسن بذرگری ( آیین نیشابوری)
توضیحات: سرایش۹۵/۶/۲۷- بداهه

https://www.academytaraneh.com/104820کپی شد!
591

درباره‌ی حسن بذرگری(آیین)

حسن بذرگری هستم با تخلص ادبی (آیین) عاشق ادبیات و به ویژه ادبیات فارسی و ترانه یرایی - خودم را شاعر و ترانه سرا نمی دونم همانطور که خیلی ها رو شاعر نمی دونم- بگذریم چرا- تاریخ قضاوت خواهد کرد که شعر و ترانه هایی کی موندگار خواهد شد این هم ایمیل و همراه بنده برای دوستانی که دوست دارند پیام بذارند و یا با اینجانب تماس داشته باشند