نه ..دیگه حال من خوبه

دیگه ناراحتت نیستم دیگه گریه م نمیگیره
نمیگم بی تو این خونه ؛ چقدر خالیه.. دلگیره
دیگه فصلا ..فقط فصلن بهاره یا دم – پاییز
تابستون و زمستونام نه دلگیره نه غم انگیز
نه معنی جدایی رو شبیه مرگ میدونم
نه مثل سایه ی عبرت توو قاب آینه می مونم
شدم یک آدم دیگه .. که حس دیگه ای دارم
دارم توو باغ احساسم غرور تازه میکارم
میخوام پلکام از حس یه خواب تازه سنگین شه
دیگه کابوسو رد کردم میخوام رویام رنگین شه
یه وقتایی سکوت بهتر جواب حرفارو میده
پراز نشیده هاس گوشم ولی حرفاتوفهمیده
تموم حرفاتوگفتی لب بسته ت پراز حرفه
میدونم واژه پردازی دیگه واست نمیصرفه
نه دیگه من یه سر خورده م که قلبش شهر-آشوبه
نه دیگه آدم قبلی م .. نه ؛ .. دیگه حال من خوبه

https://www.academytaraneh.com/104812کپی شد!
865
۱۸
۷