بارون که می باره

قلبم آروم میزنه چشمام خیس وتاره

از آسمون آبی هم  بارون می باره

آره دوباره چشمام خیس وتاره

تاره شب های بی تو بودن دوباره

آروم می ریزه اشکام رو گونه هام

دوباره مثل بارون می چکه اشکام

میدونی بی توهر روزمیشینم تو این کافه

من اینجا مو تنهام

این کافه بدون تو خیلی سرده

فکر رفتن تو منو دیونه کرده

بارون که میزنه میشینم پشت پنجره

می خونم برای تو آروم آروم زیر لب

بی تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: