بازیچه

نشستم به پای تو زانو زدم/تا هرجا که میتونی بالا بری
زمینم زدی بلکه ثابت کنی/که از هر دوتامون، تو بالاتری

شکستی غرورم رُ اونقدر که/ کنارت شبیه شکستن شدم
تا میخوام که هر تیکَشو جَم کنم/فرو میره هربار توو دست خودم!
# # #
زانو زدم بالا بری / هیچی نخواستم جاش بدی
از اولم میخواستی/غرورمو خراش بدی
یه عمره روی شونه هام/ پاشنه های تو مهمونه!
همیشه اینجوری که نیس /اینجوریَم نمیمونه
# # #
به پای تو دنیامو بد باختم/محاله که اون روزا یادم بره
محاله که یادم بره پای هیچ/تموم جوونیمو دادم بره

مهم نیس برات اینکه بازیچه شم / تو میتونی بازی کنی نقشِتو
خیال کردی بازی گرفتی منو/ نفهمیدی فهمیدم، حالا برو!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

443
۳
۱