خداحافظ

دستت رُ میگیرم توی دستم
میبوسمش با چشمای قرمز
این اولین باره که دستاتو
میبوسمو میگی خداحافظ

با گفتنت نبضم عوض میشه
میکوبه قلبو سینه میلرزه
این اولین باره که دستاتو
میگیرمو دستت نمیلرزه!

این آخرین باره/دستش توو دستمه/میگه دوسم داره
میخوام بهش بگم/دوسِش دارم اما/بغضم نمیذاره

قولو قرارامونو یادت رفت
بی معرفت! این رسم بازی نیس
دوسِت دارم ها رُ که یادت هست؟
دوسِت دارم که جمله سازی نیس!

هربار گفتم قبلِ تو میرم
با گریه گفتی که نمیذاری
با رفتنت ثابت شد این بارم
تو بیشتر از من دوسم داری.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

408
۲
۱