آخرین مدافع حرم

PicsArt_۰۷-۰۸-۱۰.۰۶.۵۰

“آخرین مدافع حرم کجایی؟
روی ماهتو ببینم، کِی میایی؟

سهم ما از زندگی کمی امیده
تا بگن امام غایبم رسیده ”

من فدای خاک تربت حسینم
عاشق و شیفته ی بین الحرمینم

نوکر سقای دشت کربلائم
پیش روی مرتضی علی گدائم

هر غروب جمعه انتظار، کجایی؟
مردم از درد غریبی و جدایی

توو دلم آشوب و دنیا غرق خونه
روزگارم بی تو درگیر جنونه

آخرین مدافع حرم کجایی؟
اِی یَلِ خوش پیکرم، پس کِی میایی؟

سهم ما از زندگی کمی امیده
تا بگن اما غایبم رسیده

#آخرین_مدافع_حرم

#بهزاد_صنعتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104434کپی شد!
505
۶
۲