توی لعنتی

توی لعنتی رفتی و

منو تنها گزاشتی

حتی موقع رفتنم

نگفتی یه روزی دوستم داشتی

شایدم اینقدر بدم که حتی

یه لحظه فکر نکری میتونستی

دوستم داشته باشی

خوبیا مو فراموش کردی و

بدیا مو فقط نوشتی

تو رفتی و

بارفتنت حالم و بد کردی

توهم مثل بقیه

منو زیر پات له کری

اما من تو رو میخواستم و

تو باور نکردی

توی لعنتی عاشقم کردی و

بامن بد کردی

 

امین دریائی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: